Biuro Podróży Wyborczych

Jak to liczymy?

W naszym podejściu wpływ głosu obliczony dla konkretnego ugrupowania w konkretnym okręgu, np. ugrupowanie Nowa Lewica okręg nr 18 Siedlce, to prawdopodobieństwo, że jeden głos oddany na Nową Lewicę w okręgu nr 18 Siedlce da dodatkowego posła Nowej Lewicy, ale nie kosztem mandatu Koalicji Obywatelskiej ani Trzeciej Drogi. Taki wskaźnik uwzględnia niedoważenie głosów spowodowane wadliwą liczbą mandatów w okręgach, ale bierze też pod uwagę szanse, że przesunięty głos stanie się “kroplą, która przepełnia puchar” powodując obsadzenie dodatkowego mandatu. Obliczone prawdopodobieństwa opublikowaliśmy przemnożone przez 1’000’000 (czyli jako szansy “jedna na milion”).

Sprawdziliśmy jakość tej metody patrząc, na ile dokładnie na podstawie wyników z 2015 roku przewidzielibyśmy wyniki roku 2019, otrzymaliśmy średnie odchylenie wyniku poszczególnej partii w okręgu równe ok. 2.4 punkty procentowe. To, oczywiście, jest tylko średni wynik, prawdziwy wynik może nieco różnić się od wyniku tego obliczenia (jak widać na przykładzie sprawdzenia dla roku 2015/2019). Z tego powody milion razy w każdym okręgu losujemy liczbę głosów na każdą partię z odchyleniem standardowym zależnym of poparcia (dla poparcia na poziomie 10% w okręgu, odchylenie standardowe przyjmiemy na poziomie 3 punkty procentowe - to uwzględnia zarówno niedokładność naszej metody przypisania głosów do okręgów, jak i potencjalne błędy sondażowe). Dla każdego z miliona losowań sprawdzamy, ile głosów musiałoby dostać konkretne ugrupowanie, by uzyskać jeden mandat więcej, i obliczamy, jak bardzo prawdopodobne jest, żeby dokładnie taką liczbę głosów dostało. Te liczby, uśrednione z miliona symulacji, to nasze opublikowane wyniki, upubliczniliśmy również kod źródłowy wykorzystany do przeprowadzenia obliczeń.