Biuro Podróży Wyborczych

Pytania i odpowiedzi

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania, albo złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania. Tutaj opisujemy jak to zrobić.

Dlaczego 15 października warto wyjechać z pięciu dużych miast?

Liczba mandatów w konkretnych okręgach nie odzwierciedla liczby mieszkańców w danym okręgu – od 2011 nie zaktualizowano danych o liczbie mieszkańców w konkretnych okręgach, a szczególnie polskie metropolie w ciągu ostatniej dekady znacznie zwiększyły swoją populację. Co z tego wynika? Że głosy mieszkańców miast „ważą mniej”.

Czemu szczególnie warto wyjechać z Warszawy?

Polonia na całym świecie będzie oddawać swoje głosy na listy wyborcze w okręgu warszawskim. Nie zwiększy to jednak ogólnej liczby mandatów przypadających dla tego okręgu. W efekcie głos oddany w Warszawie będzie w jeszcze mniejszym stopniu przekładał się na liczbę mandatów uzyskanych przez Twoją partię.

Czy to, na kogo głosuję, ma znaczenie w wyborze celu „wycieczki”?

Zdecydowanie. W naszych obliczeniach próbujemy jak najlepiej oszacować poparcie konkretnych partii w danym okręgu, by określić gdzie głos może się przyczynić do uzyskania mandatu. Wycieczka może być ryzykowna, gdy jakaś partia nie ma szans na uzyskanie mandatu w danym okręgu. Dlatego też nasze sugestie oparliśmy na wynikach poprzednich wyborów w konkretnych okręgach oraz obecnym sondażowym poparciu partii politycznych w skali kraju.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy niezwiązaną z którąkolwiek partią polityczną grupą obywateli. Stoimy na straży zasady równości wyborów – by każdy głos znaczył w nich tyle samo. Są wśród nas informatycy, badacze społeczni, statystycy, aktywiści i designerzy. Chcemy, by Wasze wycieczki wyborcze miały sens.

Jak to obliczyliśmy?

Obliczyliśmy, jakie są szanse, że przeniesienie do innego okręgu jednego głosu na konkretne ugrupowanie opozycji demokratycznej (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Trzecia Droga) spowoduje wprowadzenie do Sejmu kolejnej osoby, ale nie kosztem innych ugrupowań opozycji demokratycznej. Obliczenia oparliśmy na sondażach, danych o zmianach populacji okręgów wyborczych (za PKW), oraz rozkładach wyników w okręgach wyborczych z roku 2019. Wyniki uśredniliśmy za pomocą metod opartych o wykonanie znacznej liczby powtarzalnych symulacji. Na mapkach zaznaczyliśmy, jak zmieni się wpływ głosu przy podróży wyborczej z największych miast do sąsiednich, dobrze skomunikowanych okręgów wyborczych.

Bardziej dociekliwych zapraszamy do przeczytania dokładniejszego wyjaśnienia.

powrót